Αbout Us

 

logo-horizontal

YOUTH HORIZONS 3,2,1, GO…

H Youth Horizons είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε από νέους για τους νέους. Έχοντας συγκεντώσει εμπειρία στο χώρο του youth working, ξεκίνησε τη δράση της με σκοπό να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον της νεολαίας από όλη την Ελλάδα για τα προγράμματα ευρωπαικής πρωτοβουλίας Erasmus+ και να εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτά.

mission-vission

Youth Horizon’s Mission:
– Να παρέχει βοήθεια στους νέους για την βελτίωση    των    ικανοτήτων   τους ,   τον εμπλουτισμό  των γνώσεών τους  και  την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
– Να  διευκολύνει  την  ένταξη  των   νέων    
στην κοινωνία με ουσιαστική υποστήριξη των πρωτοβουλιών τους.
– Να παρέχει ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους να μοιραστούν τις απόψεις τους και να διασφαλίσει τη συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Να προωθήσει την κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας.
– Να ενθαρρύνει την ευρύτερη ενοποίηση στην κοινωνία με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και μειωμένες ικανότητες.

Youth Horizon’s Vision:                                                                                                                                     Να διαδώσει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους, διασφαλίζοντας το αναφαίρετο δικαίωμα εξέλιξης και προόδου. Κύριο στόχο της δράσης της Youth Horizons αποτελεί επίσης η δημιουργία μιας διευρυμένης πλατφόρμας πληροφόρησης, μάθησης, ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και στοιχείων έμπνευσης για μελλοντικές συλλογικές κοινωνικές δράσεις.

welcome-open-doorcopy

You are Welcome in Youth Horizons if you are:
– Νέος/νέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε ανταλλαγές νέων.
– Νέος/νέα που επιθυμεί να συνεισφέρει    σε  διάφορες  πρωτοβουλίες της τοπικής κοινότητας.
– Nέος/νέα  που  επιθυμεί  να  εκτελέσει εθελοντική εργασία.
– Άτομο που σκέφτεται και λειτουργεί ως νέος!