The Social Entrepreneurial Youth Worker

TSEYW

H Youth Horizons συμμετέχει σε ένα διεθνές Erasmus+ project που απευθύνεται σε youth workers. Το όνομα του project είναι “The Social Entrepreneurial Youth Worker“ και πρόκειται για ένα training course οι κύριες δραστηριότητες του οποίου θα λάβουν χώρα στο Zagreb της Κροατίας μεταξύ 10-17 Σεπτεμβρίου.

Το training θα περιλαμβάνει sessions που αποσκοπούν στην εκπαίδευση των youth workers στον τομέα της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι youth workers να είναι σε θέση να μεταφέρουν στους νέους γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να σκέφτονται επιχειρηματικά, αλλά και να αποκτήσουν ικανότητες ηγεσίας ώστε να είναι ικανοί να ξεκινήσουν την δική τους κοινωνική επιχείρηση.

Εκτός απ’την Youth Horizons, στο project συμμετέχουν οργανισμοί από την Πολωνία, την Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Κροατία την Ισπανία, την Ιταλία και τη Μάλτα.

Βασικοί διοργανωτές του προγράμματος είναι το Youth Mobility Institute από την Κροατία, ενώ το project χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+.

GET SPORTY – STAY HEALTHY

Ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη ζωή κάθε ατόμου. Ωστόσο, δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποκαλύπτουν φυσική αδράνεια σε περισσότερους από τους μισούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επομένως, η κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και του αθλητισμού είναι ζωτικής σημασίας διότι, όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή, οι αθλητικοί οργανισμοί ενθαρρύνονται, λόγω της δυνατότητας «διαμεσολάβησης», να αναλαμβάνουν δραστηριότητες για την προώθηση της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού προς όφελος της υγείας και για την αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων και των δραστηριοτήτων τους.

            Το έργο «Get Sporty, Stay Healthy», διήρκεσε 18 μήνες και παρείχε 4 Διακρατικές Συναντήσεις στην:

 1. Ιταλία 
 2. Ελλάδα

  Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 3. Ισπανία

   

 4. Ρουμανία

  Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Κύριος σκοπός του ήταν:

Η προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής μέσω της κινητοποίησης και της εκπαίδευσης όσων εκπαιδεύονται και εργάζονται στον κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο επίτευξε:

• την αύξηση των επαγγελματικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, προκειμένου να τους επιτρέψει να προσφέρουν υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες και να γίνουν σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους.
• την προώθηση ενός πολιτισμού αθλητισμού και υγείας στην κοινωνία και ενθάρρυνση της συμμετοχής των ανθρώπων στον αθλητισμό και σωματική δραστηριότητα.
• την αύξηση της διεθνούς διάστασης των αθλητικών οργανισμών που ασχολούνται με τον αθλητισμό και την υγεία, προωθώντας τη δημιουργία
• την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου προκειμένου να διαδώσει τη σημασία του αθλητισμού για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Στο τέλος του έργου, εφαρμόστηκαν καινοτόμες ιδέες, όπως ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο ο αναγνώστης, μπορεί να συμπεράνει κατά πόσο ακολουθεί υγιεινές συνήθειες.
Τέλος, τα μακροπρόθεσμα goals του προγράμματος, αναμένεται να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας που βελτιώνει την υγεία και να αυξήσει τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα εντός των κοινοτήτων.

88992569_10221334415451066_7387155268775182336_o

Re-Imagining Migration

Dear existance,

I hope you are doing well, it’s been a while since we last talked. Well, what a life! Crazy, unexpected, sometimes funny, others serious, always with its ups and downs but definitely a beautiful one. It’s only been a few days since I came back home from Žirovnice, Czech Republic where I attended another Erasmus+ youth mobility project, which was the most fascinating one for me so far. Flooded by a hundred thoughts and a million feelings, I decided to share my experience with you.

To begin with, what is a mobility project?

“Traveling to places you’ve never heard before, meeting young people from all around the world, living unforgettable experiences with all the expenses covered by the EU? Well, sounds like something where they’ll steal your organs!” as a friend said to me. However, I do not think it is just him, a lot of people are not informed about this kind of programmes, even you, and consider youth mobility as a fiasco. It is 100% real though! And do not worry, your organs will stay in the safest of places, I promise.

The European Union’s Erasmus+ programme is a funding scheme to support activities in the fields of Education, Training, Youth and Sport. The Erasmus+ programme includes various actions which mainly refer to young people, but not only. For more information take a look here: https://eacea.ec.europa.eu.

Erasmus+ youth contains many different aspects which aim in helping young people enhance soft skills such as communication, teamwork, critical thinking, confidence, time and conflict management. The improvement of key competences is also a primitive goal. These competences could be communication in a foreign language, mathematical competences and basic competences in science and technology, social and civic competences, sense of initiative and entrepreneurship, cultural awareness and expression mostly through means of non formal education. Intercultural and integration elements are always present in Erasmus+ projects, as people from different social and cultural backgrounds interract and come down to work together on a certain topic.

The project I attended was a Training Course called “Re-Imagining Migration”. I spent 7 days au trou du cul du monde -excuse my French- with 28 fellows from 8 different countries (Italy, France, Poland, Hungary, Spain, Czech Republic, Slovakia & Greece) working together and learning about the multiple dimansions of immigration. If anything, I have to admit that the overall experience was very intriguing to me. I gained a lot of new knowledge on the immigration phenomenon, I learnt more about the prevailing situations in other countries from people living in different European countries and are either locals or immigrants themselves, I made the most meaningful of conversations, I listened to different points of view from completely different people, I got inspired, I changed my mindset and way of thinking. Can you believe that I, who wouldn’t give up on Netflix even if there was an earthquake going on, am now so motivated, want to become a more active citizen and help my community improve and make changes? I want to help people around me. This project really gave me the push I’ve been looking for for so long to make a change in my life and do more, be more. In addition, I improved my Czech (which was more or less close to zero), but at least now I know some basics! Děkuji, dobré ráno, na zdraví, papuče!

But of course the project was not only about learning and self-improvement. It was also about making new friends. Oh, the people that I met! So genuine, so interesting, so unique! We made the most amazing memories together (both sober and drunk) and they will always have a special place in my heart. We lived together an experience of a lifetime- even though I know how terribly cliché that sounds. They made me feel more myself than I ever was before, they gave me so much inspiration, wisdom, positive energy and love, they understood me even when words were not enough and in the end we connected in the weirdest, most beautiful ways. I wish you could meet them, I think you would really like them.

I would like to thank each and every one of those beautiful persons I met seperately for all the things they shared with me during this journey, that almost felt like a lifetime. Angelica for her knowledge, Davide for his spirit, Francesca for her peacefulness, Martin for his friendliness, Ola for her loneliness, Dominica for her shyness, Miguel for his (apple catching- biting- throwing) flamengo, Hubert for his presidential skills, Louisa for her sensitivity, Darya for her inspiration, Taisa for her (baby cat) craziness, Efi for her (goat) enthusiasm, Abbas for his kindness, Valeria for her wisdom, Elena for her brightness, Clara for her cheerfulness, Petra for her generosity, Patricie for her sweetness, Fanny for his food (and smile) and last but not least Carla for her friendship and Sokha for his love. They all are very special people and I am so lucky to have met them, they are my Erasmus family.

I really hope my words make you realize that there is not a single thing you have ever imagined about and you cannot do, my dear. There is a world out there, the chances are so many, so stop being scared. It’s up to you to make a change, get out of your comfort zone and make the best out of this series of both fortunate and unfortunate events we are starring at- life!

I hope to hear from you soon. I am also sending you some pictures of me and my friends living la vida.

All the love,

Anna Karastergiou

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

From NFE to Work

The Erasmus+ Contact Making Event «From NFE to Work – Networking for Youth Employability” brought together 24 participants from 12 different programme countries (Hungary, Italy, Spain, Romania, Bulgaria, Estonia,  Czech Republic, Lithuania, Poland, Norway, Croatia, Greece) in Budapest of Hungary between 24-31 May 2017.

17800467_231695923901361_4331287064148001712_nMAIN AIM: Development of networks and creation of joint future projects about the subject of employability, entrepreneurship, youth unemployment, youth with fewer opportunities and other topics of common interest.

During these 6 days participants focused on discussing about ways to create and implement successful and high-quality mobility projects for young people. Ιt was a common assumption that projects based on non-formal learning methodology supply the participants with valuable ‘equipment’ in both personal and professional level. Skills like self-development, team spirit, co-operation, critical thinking, initiatives taking, leadership, tolerance for diversity are just some of them.

19023481_250952531975700_6643129237361807850_o* Participants shared ideas, techniques and good practices from their experience on Non Formal Education projects.

 • Informed the rest of participants about the situation of youth unemployment and its effects in their countries.

 • Worked on conceiving and designing jointly youth mobility projects, able to notice a crucial impact.

 • Learned the use of different funds and specifically Erasmus+ as tools to support the employability, the personal development and the active action of youth.

18880046_250954098642210_2502155469215700248_o

All the activities carried out through a diverse use of Non Formal Education methods such as: discussions, working groups, round tables discussion, brainstorming, simulation exercises, presentations, peers learning, outdoor education etc.

18893268_250951395309147_2880315814497739471_n

At the end of the activities all the participants received the certification of attendance ‘Youthpass’, which will reinforce significantly their CVs and offer them interesting ‘taking point’ in a future job interview.

 

 

18891472_250953531975600_1257574509167738577_o

Ιndependent Thinking for Better Understanding

Erasmus+ … εκεί που ενώνεται το διαφορετικό

Say No to Ignorance (VIDEO)

tttt

Μάιρα

Άλλη μια συναρπαστική εμπειρία έφτασε στο τέλος της, αυτή την φορά στην παραμυθένια Πολωνία. Και μπορώ να πω ότι ήταν μια εμπειρία που τα  είχε όλα: διασκέδαση, γέλια, αγωνία, επιμόρφωση, λύπη για τον αποχωρισμό. 42 άτομα από διαφορετικές χώρες, background και βιώματα συναντήθηκαν, εκτέθηκαν, συζήτησαν και τελικά έγιναν φίλοι, σύγκριναν τις διαφορές τους και τελικά κατάλαβαν ότι ίσως οι ομοιότητες τους είναι περισσότερες και πιο ουσιαστικές. Με θέμα Independent Thinking For Better Understandingείχαμε την δυνατότητα να μοιραστούμε απόψεις για φλέγοντα ζητήματα όπως το προσφυγικό, η μετανάστευση, η ανεργία, η υπερκατανάλωση και η ανθρώπινη εκμετάλλευση, να προβληματιστούμε, να μάθουμε από τους άλλους και τέλος να γίνουμε πιο ευσυνείδητοι. Κάθε τέτοια εμπειρία είναι αναμφίβολα ακόμα ένα λιθαράκι στην δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης προσωπικότητας.

..Στα επόμενα λοιπόν! 🙂

pp

Μυρτώ

Μια από τις αξέχαστες και ξεχωριστές εμπειρίες στη ζωή μου θα χαρακτήριζα το Erasmus+ που έζησα αυτό το καλοκαίρι στην Πολωνία. Με την βοήθεια του οργανισμού Youth Horizons πήρα μέρος στην ανταλλαγή νέων με θέμα «Independent thinking of better understanding».  Το πρόγραμμα κάλυπτε ένα εύρος κοινωνικών ζητημάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε. Αυτά ήταν το μεταναστευτικο, ο καταναλωτισμος, οι περιβάλλοντικες αλλαγές. Μέσω της συζήτησης και της συναναστροφης με τους νέους των άλλων χωρών απέκτησα μια πιο σφαιρική αντίληψη για όλα αυτά τα θέματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει να νιώθω πιο σίγουρη για τον εαυτό μου, έχοντας αποκτήσει πολλές γνώσεις και εφόδια που θα μου χρησιμεύσουν στη μετέπειτα πορεία μου. Ακόμα μέσω του προγράμματος μου δόθηκε η ευκαιρία να ανάπτυξω καινούριες και δυνατές φιλίες και στιγμές που θα μου μείνουν αξέχαστες.

rrrr

Δανάη

The project in Wisla was one of my best experiences in my whole life. The topic of this project was current to the situation in Europe, so all of the members were influenced to this. What I enjoyed the most were the activities, that helped us to show the problems we suffer from. In addition, we made a lot of discussions with the others, shared our believes and cooperated with them, in order to find solutions to the problems. Despite all of them, I really liked that I met new people, whom I call friends at this moment. I discussed with them, played several games, danced all kinds of dance and made the best memories. So I would like to take part again in such a project and I recommend it to everyone.

sss

ΤΟ ERASMUS+ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

    Το ERASMUS+ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία καθώς δίνει την δυνατότητα σε κάθε νεαρό άτομο από διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να έρθει σε επαφή με νέους από όλη την Ευρώπη.

     Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από εναλλακτικούς και μη- τυπικούς τρόπους μάθησης και μέσα από την συναναστροφή με νέους από όλη την Ευρώπη να αναπτυχθούν νέες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες. Τα πιο δημοφιλή στο ευρύ κοινό Erasmus+ προγράμματα σύντομης διάρκειας είναι τα  Youth Exchanges (=ανταλλαγές νέων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα) και τα Training Courses (= εντατική εκπαίδευση νεαρών εργαζομένων).

Τα προγράμματα είναι σχετιζόμενα με τις ανάγκες των νέων του σήμερα, διότι τα άτομα:

 • Αναπτύσσουν προσόντα και αποκτούν γνώσεις που τους καθιστούν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, σχεδόν δωρεάν.
 • Γνωρίζουν μέρη της Ευρώπης‧ όχι μόνο μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και περιοχές της επαρχίας, ενισχύοντας έτσι τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.
 • Πραγματοποιούν τις εξορμήσεις τους με πολύ μικρό κόστος διότι τα projects είναι χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα αυτής της κίνησης είναι ότι οι νέοι μαθαίνουν να συζητούν, να μοιράζονται ιδέες και απόψεις με άτομα άλλων εθνικοτήτων, να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως ευρωπαίους πια πολίτες, να αποκτούν ενεργό δράση στην κοινωνία, να μυούνται στο διαφορετικό και τέλος να αποκτούν φίλους και συνεργάτες από όλον τον κόσμο.

Αν θες και εσύ να συμμετέχεις σε αυτήν την μοναδική εμπειρία ενημερώσου  από:

… και αναζήτησε άλλες αντίστοιχες NGOs τόσο στην τοπική σου κοινότητα όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο!

Come Over Your Fears!

bb

H Ανταλλαγή Νέων Come Over Υοur Fears’ έφερε κοντά 42 νέους από την Τουρκία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Γερμανία και την Ισπανία και την Ελλάδα από τις 2 έως τις 10 Μαΐου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Οι συμμετέχοντες  για 10 ημέρες ενθαρρύνθηκαν  να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους φοβίες (όπως το νερό, τα ύψη, την έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς τους άλλους κά) και να λάβουν νέες προκλήσεις στη ζωή τους!

mmΜέσα από συλλογικές  βιωματικές δραστηριότητες ήρθαν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και γνώρισαν τρόπους βελτίωσης της ψυχικής και σωματικής τους υγείας. Τα υπαίθρια παιχνίδια και οι αθλητικές δραστηριότητες (trecking, πρωινή γυμναστική, ιππασία, ποδόσφαιρο κά) συνέβαλαν δραστικά ώστε οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες προώθησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Επίσης, αναπόσπαστο ‘κομμάτι’ του υγιεινού τρόπου ζωής αποτελεί η πνευματική υγεία και ευεξία, την οποία καλλιέργησαν μέσα από παιχνίδια εμπιστοσύνης, βελτίωσης των δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαπολιτισμικές συζητήσεις διαφόρων θεμάτων (όπως η ισότητα των φύλων, το healthy-lifestyle σε κάθε χώρα) συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής τους.

Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων βασίστηκαν στη μεθοδολογία της μη-τυπικής μάθησης (όπως ομαδική εργασία, παιχνίδια ρόλων, αθλητικές δραστηριότητες, ιππασία, rafting συζητήσεις με εμπειρογνώμονες). Άξια αναφοράς αποτελεί η αποτελεσματική ενασχόληση όλων των μελών σε πολυπολιτισμικές ομάδες  και η διασφάλιση της διαπολιτισμική διάστασης της μάθησης.
ccΜε το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες,  μέσα από μια βιωματική διαδικασία, είδαν τις ζωές τους  να αλλάζουν καθώς και τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους, υιοθετώντας έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.. με περισσότερη άσκηση, υγιεινά γεύματα και να φροντίζοντας για την ψυχική τους υγεία (αποφυγή άγχους, στρες). Τέλος, όλοι οι νέοι έλαβαν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό παρακολούθησης Youthpass συμπεριλαμβάνοντας ενδιαφέροντα talking points σε μια δυνητική συνέντευξη εργασίας και ενδυναμώνοντας το βιογραφικό τους.

Extremism and Intercultural Dialogue

Τέσσερις νέοι αντιπροσώπευσαν την χώρα μας στο training course που έλαβε χώρα στο Drammen της Νορβηγίας από τη 1 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2016. Νέοι από 10 διαφορετικές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Ιταλία, Σλοβακία, Τσεχία, Ελλάδα, Ισπανία, Εσθονία, Τουρκία, Ουγγαρία)  εμβάθυναν μέσω διαπολιτισμικών συζητήσεων και εργαστηρίων συνδημιουργίας στα προβλήματα των κοινωνικών διακρίσεων, του εξτρεμισμού, του εθνικισμού, της μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας. Οι Έλληνες συμμετέχοντες μοιράζονται μαζί μας το πως βίωσαν την εμπειρία τους…

  Ιωάννα 

1/9- 8/9 Αν έπρεπε να χαρακτηρίσω κάπως αυτές τις μέρες, παρ’ όλο που σιχαίνομαι τους χαρακτηρισμούς και τις ταμπέλες, θα τις παρομοίαζα μ’ ένα χωνάκι από παγωτό με πάρα πολλές γεύσεις. Σε όλους αρέσουν τα παγωτά, κάπως έτσι είναι και με τα ταξίδια νομίζω. Το συγκεκριμένο χωνάκι ήταν από ένα μαγαζί που δεν το είχα ξανά δοκιμάσει γνωστό ως ‘Νορβηγία’, αρκετά μακριά αυτό το έκανε ακόμη πιο ενδιαφέρον. Οι μπάλες του ήταν τόσο διαφορετικές Σλοβακία Ιταλία Ισπανία Ουγγαρία Τουρκία κ.α. πολλές κι όμως κατάφεραν να συνυπάρξουν και να φτιάξουν μια ιδανική γεύση στον ουρανίσκο μου. Γνώρισα και αγάπησα γεύσεις που ποτέ υπό άλλες συνθήκες δεν θα γευόμουν. Το στομάχι μου άκουσε ιστορίες από κόσμους που ποτέ δεν θα φτάσουν στα αυτιά μας λόγω συμφερόντων και κυβερνήσεων και κρατών, ακόμη αν και εβδομάδες αργότερα επαφή τόσο συχνή που αρκεί για να υπενθυμίζει στον εγκέφαλό μου την γεύση. Καμία σημασία δεν έχει αν η γλώσσα σου (και εδώ αναφέρομαι σε αυτή που μιλάς) έχει συνηθίσει μια συγκεκριμένη γεύση (την ελληνική) μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει και να προτιμήσεις εκείνη που ποτέ δεν θα δοκίμαζες γιατί σου φαινόταν πικρή αλλά τελικά αρκούσε απλά να το δοκιμάσεις για να φύγει κάθε φοβία. Γιατί τελικά τρώγοντας και την τελευταία μπουκιά παγωτού κατάλαβα ότι πήρα μια εμπειρία που πέρα από γνώσεις, ανθρώπους, γλώσσες και πράγματα που έμαθα, με έκανε να θέλω να γνωρίσω τον κόσμο λίγο περισσότερο και να μάθω να λειτουργώ το εγώ μου μαζί με τα εγώ άλλων 46 ανθρώπων.

 

Νίκη

1/9-8/9 Η εμπειρία του training course για εμένα ήταν μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες που έχω ζήσει. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα είχα την ευκαιρία όχι μόνο να επισκεφτώ ένα καινούριο μέρος αλλά κυρίως να γνωρίσω νέους ανθρώπους, από άλλες χώρες, με διαφορετικές αντιλήψεις και νοοτροπία από εμένα. Το training course με βοήθησε να μάθω τις απόψεις τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη χώρα τους. Μέσω αυτού κατάλαβα πως δεν είναι μόνο η Ελλάδα αυτή που αντιμετωπίζει προβλήματα. Άκουσα απόψεις άλλων για τη χώρα μου αλλά και εγώ εξέφρασα τη γνώμη μου για διάφορα ευρωπαϊκά ζητήματα. Με βοήθησε, επίσης, να είμαι πιο δεκτική και πρόθυμη να ακούω και την «άλλη» πλευρά. Για εμένα αυτό το training course μου άφησε πολύ ωραίες αναμνήσεις που δύσκολα θα ξεχάσω. Γνώρισα και δέθηκα με ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω και σε άλλα προγράμματα του youth horizons (Erasmus plus) και θα συμβούλευα κάθε νέο που έχει θέληση και κέφι να δηλώσει συμμετοχή!!

 

Αντιγόνη 

Όνειρο ζωής ένα ταξίδι στη μακρινή Νορβηγια,στη χώρα των φιόρδ και των πάγων. Συνάντηση νέων , συνάντηση λαών και κουλτούρας, εκεί στο παραμυθένιο Drammen πήγαμε για να ανταλλαξουμε σκέψεις , ιδέες, δραστηριότητες και όνειρα. Ευχαριστουμε θερμά τον οργανισμό Youth Horizons , το Erasmus+ και τον Δήμο Μεγάρων για αυτόν τον ονειρικό προορισμό, τόσο μακριά από την όμορφη Ελλαδα μας.

 

Αγγελική

Νορβηγία 1/9-8/9 2016.

Το τρίτο κατά σειρά ταξίδι μου μέσω της τοπικής οργάνωσης Youth Horizons και του Εrasmus+. Ένα ταξίδι αυτή τη φορά στη Σκανδιναβία με θέμα εξτρεμισμός διαπολιτισμικότητα. Ο τίτλος και μόνο με ενθουσίασε και παρακίνησε να δηλώσω συμμετοχή. Καθώς, ο εξτρεμισμός είναι ένα φαινόμενο που έχει εξαπλωθεί ραγδαία και απασχολήσει πολλούς τομείς της ζωής μας και κοινωνικές κάστες.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως τα ταξίδια αυτά έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δίνουν τη δυνατότητα στους νέους της Ευρώπης να βρεθούν και να συζητήσουν για θέματα, που ταλανίζουν τις Ευρωπαικές χώρες και κοινότητες. Δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέσο για δωρεάν τουρισμό και περιήγηση. Αποτελούν μια ιδανική ευκαιρία για κάθε νέο να μάθει καινούργια πράγματα, αλλά παράλληλα να συνειδητοποιήσει και ο ίδιος τι γνωρίζει τόσο για την ίδια του τη χώρα, όσο και για άλλες. Τονίζω αυτή την πλευρά του προγράμματος, καθώς αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πως οι νέοι ,ανά την Ευρώπη, λίγα γνωρίζουν για την επικαιρότητα και το τι συμβαίνει στον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έκπληξη τους και απορία τους, όταν η ελληνική ομάδα τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα εξαιτίας της προσέλευσης των προσφύγων και της συνεχούς παράνομης εισροής τους στη χώρα μας. Η πλειονότητα δήλωσε άγνοια των συνθηκών και μάλιστα μια κοπέλα από τη Σλοβακία , μετά τη σύντομη ενημέρωση μας, ζήτησε συγγνώμη ,που αυτή και οι συντοπίτες της δεν ήθελαν τους 100 πρόσφυγες που πήγαν στη χώρα της τον τελευταίο χρόνο!!
Ωστόσο, το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία σε 40 άτομα από 10 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, (άλλες ήδη ανεπτυγμένες και χρόνια ενταγμένες στην Ε.Ε και άλλες μόλις πρόσφατα),να γνωριστούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη συνέχεια μιας ενωμένης Ευρώπης και ισχυρής. Από όλα τα μέλη υπήρχε διάθεση και κέφι για ανταλλαγή ιδεών και απόψεων καθώς και γνωριμίας. Από την πρώτη κιόλας μέρα γίναμε μια παρέα με όλα τα παιδιά και αποτελούσαμε μια ομάδα ενωμένη. Όλοι μάθαμε τόσο ,για τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα του καθενός, όσο και για το πώς αντιλαμβάνονται τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Στην αρχή όλοι διαφορετικοί, αλλά με το πέρας των ημερών αντιλαμβάνεται κανείς καθώς γνωρίζεται περισσότερο πόσες ομοιότητες υπάρχουν.
Στο ταξίδι αυτό έμαθα όχι μόνο νέα πολιτισμικά στοιχεία, αλλά πολύ περισσότερο να σέβομαι, να συνυπάρχω και να εκτιμώ την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου που είναι κάποιος διαφορετικός από εμένα. Γεύτηκα, άκουσα, γέλασα, ενημέρωσα και ενημερώθηκα , δίδαξα και διδάχτηκα, αλλά συνάμα διασκέδασα και ψυχαγωγήθηκα. Ένα ταξίδι που περιείχε τα πάντα και προσέθεσε νέες εμπειρίες στη ζωή μου.
Θα πρότεινα ανεπιφύλαχτα σε κάθε νέο παιδί να το δοκιμάσει, καθώς αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες ,να θέσει τον εαυτό του έξω από τα όρια και απόψεις που ήδη έχει και να αφουγκραστεί τον κάθε ήχο , που θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί και να ανέβει γνωστικά και πνευματικά. Η συμβουλή μου είναι carpe diem και να αρπάζει κανείς τέτοιες ευκαιρίες που τον βοηθούν να γίνεται καλύτερος και Άνθρωπος!!!! Ευχαριστούμε το Υοuth Horizons!

 

Τι ‘Erasmus+ τύπος’ είσαι?

 • Μόλις επέστρεψες από μια Erasmus+ εμπειρία?
 • Ενδιαφέρεσαι να ανακαλύψεις τον κόσμο του Erasmus+?
 • Σκέφτεσαι να μετακομίσεις σε μια άλλη χώρα?
 • Θέλεις να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου σε ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος?
 • Είσαι ανοικτός στις νέες εμπειρίες, γνώσεις, φιλίες?
 • Αναρωτιέσαι για το επίπεδο των γλωσσικών σου ικανοτήτων σε μια ξένη γλώσσα?

what

Κάνε το ΤΕΣΤ & μάθε τι ‘Erasmus+ τύπος’ είσαι!

What Erasmus+ type are you?

Share Your Spirit, Hatay/Turkey

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμαShare Your Spiritέλαβε χώρα στις 21-29 Μαΐου 2016 στη Χατάη/ Αντιόχεια της Τουρκίας. Νέοι από τα Μέγαρα, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, συμβίωσαν για 9 ημέρες με νέους από την Τουρκία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Με γνώμονα το ‘το να μοιράζεσαι αποτελεί μια συνδετική δύναμη’ (sharing is a connective power) και μέσα από βιωματικές ασκήσεις, προσομοιώσεις και υπαίθριες δραστηριότητες καλλιέργησαν το ομαδικό πνεύμα, την ευαισθητοποίηση στο ‘προσφυγικό ζήτημα’ και την αποδοχή των μεταναστών από την ευρωπαϊκή κοινωνία. Παρακάτω παρατίθενται εντυπώσεις της ελληνικής αποστολής:

     Το ταξίδι μας στην Τουρκία ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα μέχρι σήμερα. Αρχικά φύγαμε από την Αθήνα με την αγωνία του άγνωστου προς το τι θα αντιμετωπίσουμε σε μια ξένη χώρα. Παρόλα αυτά είχαμε μια άριστη φιλοξενία, επικρατούσε ο σεβασμός και η ευγένεια καθόλη την διάρκεια του προγράμματος. Συναντήσαμε άτομα από άλλες χώρες όπως Ουγγαρία, Εσθονία, Ρουμανία, Ισπανία και φυσικά Τουρκία, με τα οποία συνεργαστήκαμε για να αναλύσουμε το προσφυγικό το οποίο ήταν το κύριο θέμα μας και αυτό που επικρατεί αυτή την περίοδο. Για να γίνει πιο ευχάριστη η όλη διαδικασία ξεκινούσαμε την ημέρα μας με παιχνίδια γνωριμίας μεταξύ μας και στη συνέχεια αναλύαμε τα προβλήματα, τις αιτίες αλλά και το πως θα το αντιμετωπίζαμε εμείς οι ίδιοι αν ήμασταν στη θέση ενός πρόσφυγα. Επιπλέον είχαμε μια ημέρα μέσα από τις 9 ημέρες για να επισκεφθούμε την Αντιόχεια. Η περιήγηση στην πόλη ήταν σε ιστορικά μέρη όπως μουσεία, εκκλησίες αλλά και σε τοπικά παζάρια. Ιδιαίτερα έντονη και συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η επίσκεψή μας σε ένα φροντιστήριο εκμάθησης τούρκικων σε σύριους πρόσφυγες, οι οποίοι μας άνοιξαν την καρδιά τους και μας μίλησαν για τα βιώματά τους και όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος, η διοργάνωση ήταν άψογη από κάθε άποψη, και στο τέλος του προγράμματος λάβαμε το πιστοποιητικό γνώσης και συμμετοχής ‘Youthpass’, αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

                                                                                                                                       Ρούλα Σ.

 

   Share your spirit!. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα στα βάθη της Τουρκίας που μας εισήγαγε στις μορφές της μη τυπικής μάθησης για ένα καίριο ζήτημα το προσφυγικό. Αρχικά κάναμε διάφορα παιγνίδια γνωριμίας(βιωματικά) με σκοπό να σπάσει ο πάγος και στην συνέχεια κάναμε διάφορα workshops  που περιείχαν την εμπειρική μάθηση πχ έπρεπε να βγάλουμε μόνοι μας τον ορισμό του πρόσφυγα και του μετανάστη καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε κατηγορία (φτώχεια , κοινωνικές ανισότητες). Επίσης κάναμε διάφορα ομαδικά workshop ο καθένας με την χώρα του και συζητήσαμε για το πώς είναι η κατάσταση στην χώρα μας με τους πρόσφυγες καθώς και τι θα μπορούσαν να προσφέρουν στην χώρα μας. Μετά από αυτά τα ομαδικά workshops τα παρουσιάσαμε στα υπόλοιπα groups. Mέσα από αυτά εγώ μπορώ να πω ότι βελτίωσα την ικανότητα μου να μιλάω μπροστά σε κόσμο και να παρουσιάζω τις ιδέες καθώς και την ικανότητα μου να συνεργάζομαι με διαφορετικά άτομα. Παράλληλα κάναμε και διάφορα άλλα βιωματικά παιγνίδια που αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη του empathy απέναντι στις ευάλωτες ομάδες και μειονότητες που αυτό είναι πολύ σημαντικό στον σεβασμό των διαφορετικών αντιλήψεων.
Η όλη εμπειρία ήταν αρκετά δυνατή γιατί με έφερε σε επαφή με άτομα από διαφορετικές χώρες και μου καταργήθηκαν κάποια στερεότυπα που είχα. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκα λίγο από το comfort zone και βελτιώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα αγγλικά μου καθώς και η ικανότητα μου να προσαρμόζομαι σε μια άλλη κατάσταση έστω και για λίγο καιρό.
Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό!

Φωτεινή Ρ.

 

   Από το ταξίδι μου αυτό έχω αποκομίσει πολλές και θετικές εμπειρίες! Συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο πρόγραμμα και επισκέπτοντας την Τουρκία, ένιωσα ότι βρισκόμουν σε γνώριμες τοποθεσίες, ειδικά όταν αντίκρυσα την πρώτη χριστιανική εκκλησία και το αρχαιολογικό μουσείο στην πόλη της Αντιόχειας! Όσον αφορά το πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα το επίπεδο διοργάνωσης, ήταν άψογο όπως επίσης και το ξενοδοχείο που μας φιλοξένησαν. Γευτήκαμε την αρκετά πικάντικη τούρκικη κουζίνα καθώς δοκιμάσαμε και διάφορα είδη γεύσεων από τις υπόλοιπες ομάδες. Μέσα λοιπόν από τα προτζεκτ που παρουσιάστηκαν μπόρεσα να διακρίνω πολλαπλές απόψεις για το θέμα των προσφύγων, η κάθε χώρα έχει διαφορετικά προβλήματα  μα και διαφορετικές λύσεις που στοχεύουν όλες σε έναν κοινό σκοπό.. ένα καλύτερο αύριο για όλους μας!
Συμπερασματικά, ήταν ένα αξέχαστο βίωμα! Ανέπτυξα διαπροσωπικές σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα , με τα οποία διατηρούμε ακόμα επαφή. Φυσικά αν μου δινόταν ακόμη μια φορά η ευκαιρία για ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν θα την άφηνα ανεκμετάλλευτη!

Eύη Λ.

 

  Μπορώ να ομολογήσω ότι στην αρχή φοβόμουν για το επίπεδο των αγγλικών και ότι δεν θα μπορούσα να συνεννοηθώ με τους άλλους, όμως μέσα από τη συζήτηση με βοήθησαν όλοι στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας. Επίσης, αναπτύξαμε το αίσθημα της συνεργασίας με άλλα άτομα τα οποία ήταν από άλλες χώρες και με διαφορετικές κουλτούρες. Τις δυο πρώτες ημέρες κάναμε δραστηριότητες με θέμα την γνωριμία οπού συζητήσαμε για τη ζωή μας, τους φόβους μας και τις προσδοκίες μας ενώ τις υπόλοιπες ημέρες ασχοληθήκαμε με το προσφυγικό θέμα οπού προσπαθούσαμε να το παρουσιάσουμε με δικό μας δημιουργικό τρόπο σε συνεργασία με άλλα άτομα.
Επισκεφτήκαμε την Αντιόχεια όπου είδαμε την πρώτη χριστιανική εκκλησιά και μάθαμε γεγονότα για αυτή και αργότερα επισκεφτήκαμε το μουσείο της όπου περιείχε αρχαία ελληνικά στοιχειά. Η οργάνωση του προγράμματος ήταν άριστη και όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα. Αυτό το πρόγραμμα με βοήθησε πολύ διότι ανέπτυξα την ομαδικότητα και συνεργατικότητά μου και -μέσω της απονομής του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Youthpass- θα μπορώ να αναπτύξω το βιογραφικό μου για την μετέπειτα εργασία όπου θέλω να ακολουθήσω!

                                   Ζωή Τ.

 

  Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία κατά τη διάρκεια της οποίας μάθαμε να συνεργαζόμαστε με άτομα από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες. Με βασικό άξονα το ‘προσφυγικό ζήτημα’, συνεργαστήκαμε πάνω στο κοινό αυτό πρόβλημα που μαστίζει κυρίως τις ευρωπαϊκές χώρες και δείχνει πως οι νέοι έχουν ανοιχτό μυαλό και έντονο το αίσθημα του αλτρουισμού προς τον συνάνθρωπο. Μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που συμβαίνει στη Συρία μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε και η ζωή του να αλλάξει από την μια στιγμή στην άλλη. Επίσης, επισκεφτήκαμε την πρώτη χριστιανική εκκλησιά της Αντιόχειας και το μουσείο που ήταν το λίκνο του ελληνικού πολιτισμού. Η οργάνωση ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και όλοι οι διοργανωτές έκαναν το καλύτερο δυνατόν.

                                                                                                                                     Βιβή Τ.

 

Build-Educate-Transfer, Kuşadası/Τουρκία

Στις 23- 29 Νοεμβρίου, στο Aydın,Kuşadası της Τουρκίας 36 νέοι από την Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία, Τσεχία, Π.Γ.Δ.Μ., Αρμενία, Πολωνία και Ελλάδας συνεργάστηκαν σε δράσεις μέσω των οποίων ανέπτυξαν προσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες καθώς και το γνωστικό τους επίπεδο  σχετικά με τις ευκαιρίες απασχολησιμότητας στην Ευρώπη, τη σημασία του youth work και της μη τυπικής μάθησης.

   Το Νοέμβριο, η “Youth Horizons” μου έδωσε την ευκαιρία  να συμμετάσχω σε πρόγραμμα Erasmus+ στο Κουσάντασι της Τουρκίας. Καθώς δεν είχα ανάλογη εμπειρία από αντίστοιχα projects, μου είναι δύσκολο να περιγράψω τον ενθουσιασμό μου με λόγια…
Από πού να ξεκινήσω;! Μια μοναδική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα… Σε επίπεδο γνώσεων, παρά την πολυετή μου εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη μη τυπική εκπαίδευση, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσω των workshops είδα και έμαθα τόσα πολλά που θα με βοηθήσουν να εξελιχθώ τόσο ως εκπαιδεύτρια όσο και ως άτομο.
Σε επίπεδο διοργάνωσης, τόσο η Youth Horizons, όσο και η Magna Carta ήταν άψογες. Νιώθαμε ανά πάσα στιγμή ότι οι διοργανωτές ήταν στο πλάι μας για ό,τι και να χρειαζόμασταν. Ιδίως τα παιδιά της διοργανώτριας Magna Carta είχαν φροντίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια (ξενοδοχείο, φαγητό, μεταφορές κ.λπ.) ενώ ανταποκρίνονταν άμεσα σε ό,τι και να ζητούσαν οι συμμετέχοντες.
Αδιαμφισβήτητα, σημαντικό κομμάτι του προγράμματος ήταν η διαπολιτισμική επικοινωνία που αναπτύχθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων καθώς συμμετείχαμε εννιά χώρες και μας δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουμε άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς. Ως επακόλουθο, κάναμε σημαντικές γνωριμίες αλλά και ξεχωριστές φιλίες.
Επίσης, εξίσου σημαντική ήταν και η ευκαιρία που είχαμε να επισκεφτούμε και να γνωρίσουμε από κοντά μέρη όπως η Σμύρνη, η αρχαία Έφεσος αλλά και το Κουσάντασι. Δυνατά συναισθήματα: ενθουσιαμός, χαρά, έκληξη, γέλια αλλά και πολλά πάρτι! Με λίγα λόγια, μια δεύτερη «πενταήμερη» εκεί γύρω στα 30… 😛
Υouth Horizons, θα σας ευγνωμονώ πάντα για την ευκαιρία που μου δώσατε να ζήσω αυτή την εμπειρία. Όχι μόνο για την καταπληκτική εβδομάδα που πέρασα στην Τουρκία, αλλά κυρίως γιατί αυτή η εβδομάδα με έκανε να γνωρίσω λίγο καλύτερα τον εαυτό μου και να δω τις προοπτικές που υπάρχουν γενικώς… Στην Ελλάδα της κρίσης και της ανεργίας, της μιζέριας και της απογοήτευσης, η ελπίδα και η αισιοδοξία που με γέμισε αυτό το πρόγραμμα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου συμβει.

Μαρία, Χρήστο και Στεφανία σας ευχαριστώ που κάνατε αυτή την εμπειρία πιο δυνατή <3.

Youth Horizons Team, σας ευχαριστώ για όλα! Ευελπιστώ η γνωριμία μας να αποτελέσει την αφετηρία για μεγαλύτερα και ακόμα πιο σπουδαία πράγματα… 😉

#YapÖğretDevret #MagnaCartaNGO #YouthHorizons #Kuşadası #Türkiye #erasmus+ #grateful #iwillneverforget

Με αγάπη και εκτίμηση,
                                                                                                                Δέσποινα – Μαρία Κ.

 

    Τον Νοέμβριο του 2015 πηρά μέρος στο πρόγραμμα “yap ogret devret” (build educate transfer ) που πραγματοποιήθηκε στις 23 έως 29 Νοεμβρίου 2015 στο Κουσάντασι στα πλαίσια του Erasmus+. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία από όλες απόψεις.
Αρχικά ήταν μια ευκαιρία να ταξιδέψω για πρώτη φορά στην Τουρκία, να επισκεφτώ την πανέμορφη Σμύρνη και το Κουσάντασι.
Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχα, αν και στην αρχή ήμουν αρκετά επιφυλακτική, αποδείχτηκε πολύ ενδιαφέρον. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πρωτόγνωρες για μένα αλλά και ιδιαίτερα διασκεδαστικές. Όλα τα θέματα του πρότζεκτ ήταν αρκετά ενδιαφέροντα και οι εργασίες που αναλάβαμε να κάνουμε ήταν αρκετά δημιουργικές, για μένα το πιο σημαντικό ήταν η ευκαιρία να ανταλλάσεις απόψεις, να μαθαίνεις νέα πράγματα, και να συνεργάζεσαι με άτομα διαφορετικής εθνικότητας, κουλτούρας αλλά και ηλικίας κάθε φορά.
Το πρόγραμμα, αν και εντατικό, δεν ήταν καθόλου κουραστικό. Και οι τέσσερεις διοργανωτές, προσπαθούσαν ώστε να επιτευχθεί ένα καλό επίπεδο στην εκπαίδευση, να υπάρχει συμμετοχή από όλους, αλλά και να υπάρχουν στιγμές χαλάρωσης. Στα πλαίσια του πρότζεκτ είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να μάθουμε πράγματα για τη δημοκρατία, την εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το πιο σημαντικό για μένα ήταν η εξάσκηση των κοινωνικών μας δεξιοτήτων, της συνεργασίας και της ομαδικότητας και της ανταλλαγής ιδεών μέσα από τα workshops.
Ένα ακόμα σημαντικό θέμα για μένα ήταν και η εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας. Προσωπικά είχα χρόνια να χρησιμοποιήσω τα αγγλικά μου σε επίπεδο εκπαίδευσης και αρχικά πίστευα πως αυτό θα αποτελούσε ένα μικρό πρόβλημα για μένα, όμως αποδείχτηκε μια ευκαιρία για να θυμηθώ τη γλώσσα αλλά και ένα επιπλέον κίνητρο για να προσπαθήσω στο μέλλον να τη βελτιώσω.
Εκτός από το μέρος της εκπαίδευσης, ήταν μια τέλεια εμπειρία και σε θέμα διασκέδασης. Κάθε βράδυ, τα workshops ακολουθούσαν πάρτι και διαπολιτισμικές βραδιές από κάθε χώρα, με πολύ μουσική και χορό, για μένα ήταν όλες οι μέρες ένα συνεχόμενο πάρτι.
Όσον αφορά την οργάνωση του προγράμματος ήταν όλα άψογα. Αρχικά οι υπεύθυνοι από τον ελληνικό οργανισμό Youth Horizons ήταν συνέχεια δίπλα μας, μας ενημέρωσαν για το τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε, ήταν συνέχεια σε επικοινωνία μαζί μας από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή και ενδιαφέρονταν για όλα. Θέλω να τους ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσανε για να ζήσω αυτή την καταπληκτική εμπειρία.
Οι διοργανωτές από τον τουρκικό οργανισμό Magna Carta, ήταν σε όλα άψογοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής μας, η οποία ήταν τέλεια οργανωμένη. Ήταν πολύ φιλικοί, φιλόξενοι και προστατευτικοί μαζί μας, περισσότερο από όσο θα περίμενε κανείς και είχαν πάντα τη διάθεση και το ενδιαφέρον για να ικανοποιήσουν οτιδήποτε ζητούσε κάποιος από τους συμμετέχοντες. Και οι τέσσερεις ήταν πραγματικά υπέροχοι, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Halilcan, Firat, Haydar, Erdem, χαίρομαι πραγματικά που σας γνώρισα  και σας ευχαριστώ για όλα.
Το μόνο σίγουρο είναι πως με την πρώτη ευκαιρία θα προσπαθήσω να λάβω μέρος ξανά σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα.

                                                                                                                                         Μαρία Κ.

 

This was not the first time I participated in Erasmus + program, however anxiety and my insecurities were exactly the same. A few days ago, the great experience of this process was covered by «bad» thoughts: “Will it be safe?, Will I meet good people? Will it be interesting?”
When the trip for Kusadasi began, the agonies weakened and eventually my initial thoughts seemed so distant. The first acquaintances, the smiles and the team building came quickly and naturally.
The days passed quickly, full of team-building and educational games, intercultural activities, group work, personal endoscopies to analyze our skills, our environment and the importance of the European Union institution. The  organizers from Magna Carta,  Halilcan Soran, Fırat Barçadurmuş, Haydar Taşgıran, and Erdem Onan did a great job to meet the expectations of all participants. Τhe sending organization from Greece “Youth Horizons” provided us assistance in every case we needed it.
The people I met from all corners of Europe, resemble me at many things. Above all, we resemble at two points:  the mood for communication and the need for personal development. People were enthusiastic, with great ideas to life and humans and great achievements in their previous course. So apart from socializing, multifaceted learning and interacting with other cultures, this trip was for me an inspiration and broaden my personal boundaries.
It is impressive how quickly young people from the entire world come closer to each other and create a great friendly and productive atmosphere.
The things I earned are so many that I would become tedious if I tried to mention. Mostly though, I gained a better understanding of myself within the group, practical skills for my later life, friends of my subsequent visits to Europe and sensitivity to separations.

Stefania P.